Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża
      ul.Brzozowa 75, Laski
      05-080 Izabelin
      Tel.: 22 752 30 00

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
      ul.Brzozowa 75, Laski
      05-080 Izabelin
      Tel.: 22 752 30 00

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością
„Potrafię więcej”

      ul. Błażeja 4g/53
      61-608 Poznań
      Tel.: 61 821 69 29
              608 311 327

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych
Labrador-Pies Przewodnik

      ul. Żwirki 9A
      60-409 Poznań
      Tel.: 61 843 54 42
     
Sarracenia
Hodowla Labrador Retriver
Jarosław Żuk

      Kaźmierz koło Poznania
      Tel.: 61 291 79 82

Akademia Psa Pracującego
Piotr i Dorota Smurawa

      ul. Lipowa 46
      Grzebienisko koło Poznania
      Tel.: 512 100 313

Polski Związek Niewidomych
Okręg Wielkopolski
KLUB RODZICÓW ***
      al. Niepodległości 29
      61-714 Poznań
      Tel.: 61 847 46 16

Stowarzyszenie Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących
      os.Kosmonautów 110
      61-643 Poznań
      Tel.: 61 820 05 12

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
      pl. Przemysława 9
      62-005 Owińska
      Tel.: 61 812 04 86

Krajowe Duszpasterstwo Niewidomych
      ul.Piwna 9/11
      00-265 Warszawa

      Tel.: 22 831 02 21

Duszpasterstwo Niewidomych Poznań
      ul.Krysiewicza 7/8
      61-825 Poznań

      2-ga niedziela,
      godz. 10.30

Dział Wczesnej Interwencji
      ul.Brzozowa 75, Laski
      05-080 Izabelin

      Tel.: 22 752 31 04

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
      ul.28 Czerwca 296/298
      61-469 Poznań
      Tel.: 61 832 33 87

Wydziałowe Centrum Wolontariatu "VOLONTARIO"
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
      ul. Szamarzewskiego 89
      60-568 Poznań
      Pokój 17 (parter) bud. D

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 , Katedra i Klinika Okulistyki Oddział Okulistyki
      ul. Długa 1/2
      61-848 Poznań
      Tel.: 61 854 92 84

Centrum Medyczne św. Jerzego
Okulistyka dziecięca

      ul. Jasielska 14
      60-476 Poznań
      Tel.: 61 844 2737

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Okręg Wielkopolski
      ul. Lindego 4,
      60-573 Poznań
      Tel.: 61 843 55 16

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
      ul. Cześnikowska 18
      60-330 Poznań
      Tel.: 61 860 99 00

Okulistyka Dziecięca i Dorosłych Danuta Burdajewicz
      ul. Składowa 5
      61-888 Poznań
      Tel.: 61 853 67 11

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", Klinika Okulistyki
      ul. Dzieci Polskich 20
      04-730 Warszawa
      Tel.: 22 815 73 55

Emtron - sprzęt specjalistyczny
      ul. Popularna 8
      02-486 Warszawa
      Tel.: 22 863 55 55,
                   873 55 55

Altix - sprzęt specjalistyczny
      ul. Lindego 4
      60-573 Poznań
      Tel.: 61 646 51 10,
                   649 10 82

Harpo - sprzęt specjalistyczny
      ul. 27 Grudnia 7
      61-737 Poznań
      Tel.: 61 853 14 25,
                   853 14 19


D Z I E C K O   S Ł A B O W I D Z Ą C E

Foto


* * * Informacje rodziców * * *

Magdalena jest dzieckiem w znacznym stopniu słabowidzącym z powodu retinopatii wcześniaków III stopnia obu oczu, ektopii plamki oka prawego, częściowego zaniku oka prawego i zaćmy wikłającej w oku lewym. Jest po czterech operacjach okulistycznych w Centrum Zdrowia Dziecka. Funkcjonalnie jest jednooczna, posługuje się tylko okiem prawym przy ograniczonym polu widzenia, zarówno centralnie jak i na obwodzie. Widzenie dodatkowo utrudnia oczopląs poziomy. Rehabilitację i rewalidację rozpoczęła w 5 miesiącu życia.

Magdalena urodzona została poprzez cięcie cesarskie 7 maja 1999 roku (28 tygodzień, 6 miesiąc, 5 ciąża). Wskazaniem do cięcia było bezpośrednie zagrożenie życia (konflikt serologiczny). Przy urodzeniu ważyła 1510 gramów. Stan po porodzie był ciężki, przebywała 50 dni w Klinice Neonatologii Akademii Medycznej w Poznaniu, w tym :

 • 8 dni bezpośrednie zagrożenie życia,
 • 21 dni respirator,
 • 38 dni tlen do inkubatora,
 • 40 dni karmienie sondą,
 • 41 dni w inkubatorze,
 • 6 transfuzji wymiennych krwi,
 • 4 transfuzje uzupełniające krwi,
 • 2 zapalenia płuc,
 • krwawienia podpajęczynówkowe,
 • zakażenie układu moczowego.
 • Badanie USG głowy w 30 dniu życia wykazało obecność wielokomorowej torbieli podwyściółkowej w komorze lewej. Układ komorowy mózgu był do 14 miesiąca życia asymetryczny. Magdalena była pod opieką poradni: okulistycznej, neurologicznej, oceny rozwoju, preluksacyjnej, kardiologicznej, hematologicznej (niedokrwistość), pulmonologicznej (nadreaktywność drzewa oskrzelowego), rehabilitacji niewidomych i słabowidzących.

  Od 3 sierpnia 1999 roku pod opieką Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu ze względu na retinopatię wcześniaczą obu oczu. W tamtejszej Klinice wykonano 4 operacje okulistyczne, pomagające przyłożyć odklejone siatkówki.

  Magda do 15 miesiąca życia wzrokowo reagowała tylko na światło, nie raczkowała, nie chodziła, była intensywnie rehabilitowana, dalej ze stymulacją reakcji na przedmioty biało-czarne, po 24 miesiącu życia dopiero na intensywne kolory.

  We wrześniu 2001 roku stwierdzono utratę wzroku w oku lewym, ze względu na zaciśnięcie źrenicy przez patologicznie zmienione naczynia krwionośne ciała szklistego. Później w tym oku pojawiła się zaćma. W oku prawym stwierdza się obecnie częściowy zanik nerwu wzrokowego i ektopię plamki. Magda ma ograniczone pole widzenia okiem prawym, zarówno centralnie jak i na obwodzie.

  Magdalena, od wieku 4 lat, uczęszczała do Przedszkola nr 154 w Poznaniu (w starszej grupie była tam również jej siostra Marta). Po likwidacji przedszkola chodziła do przedszkola nr 139 w Poznaniu. W wieku 6 lat uczęszczała do grupy zerowej tego samego przedszkola (obecnie Niepubliczne Przedszkole Misia Coralgola). W okresie przedszkola miała zajęcia w domu z pedagogiem i psychologiem z Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, zaś w przedszkolu zajęcia rewalidacyjne z tyflopedagogiem, w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

  Rehabilitacja i rewalidacja prowadzona jest nadal pod opieką Poradni Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących, gdzie ma zajęcia z usprawniania widzenia, rehabilitację ruchową i orientację w przestrzeni.

  Duże znaczenie, zarówno rewalidacyjne jak i konsultacyjne dla nas rodziców, mają zajęcia odbywające się systematycznie w naszym domu, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, a prowadzone przez członków Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię więcej”. Magda w swoim domowym środowisku jest bardziej otwarta na nowe zadania stawiane przed nią i lepiej, pełniej je realizuje. Forma wizyt i pomocy stałego terapeuty są bardzo pomocne, by wspólnie z pomocą specjalisty rozpatrywać i rozwiązywać problemy pojawiające się na co dzień, a wynikające bezpośrednio z niepełnosprawności naszej córki.

  Trzykrotnie uczestniczyliśmy całą rodziną w turnusie rehabilitacyjnym dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Rabce, organizowanym przez Polski Związek Niewidomych w Warszawie (Okręg Mazowiecki lub Zarząd Główny), a w ostatnim roku w turnusie w Krakowie dla dzieci słabowidzących uczęszczających do ogólnodostępnych szkół podstawowych.

  Magdalena, w wieku lat 7, rozpoczęła edukację szkolną w klasie I w Szkole Podstawowej nr 38 w Poznaniu z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu o potrzebie edukacji specjalnej, realizowanej w szkole ogólnodostępnej lub klasie integracyjnej lub ośrodku specjalistycznych dla dzieci niewidomych i słabowidzących. W szkole ma dwie dodatkowe indywidualne godziny na zajęcia z wychowawcą klasy i tyflopedagogiem. Pomoc w zajęciach szkolnych udziela jej wolontariuszka- studentka Edukacji elementarnej i terapii pedagogicznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktywność i bezpieczeństwo w szkole dostosowane są do możliwości Magdy. Jako rodzice, jesteśmy zadowoleni z wyboru ogólnodostępnej szkoły podstawowej.
  Kiedy Magdalena kończyła pierwszą klasę, byliśmy zadziwieni jej zafascynowaniem zajęciami szkolnymi.

  Magdalena jest dość samodzielna, porusza się bez przewodnika, ale bardzo ostrożnie i powoli, pewnie i bezpiecznie czuje się w znanym sobie otoczeniu, w promieniu 2-3 metrów od siebie. Ma bardzo znacznie obniżoną percepcję wzrokową oraz umiejętności manualne i grafomotoryczne, które stale doskonali.

  Od połowy I klasy Magda, zarówno w domu, a zwłaszcza w szkole, używa powiększalnika elektronicznego S T R I X . Ważną, wykorzystywaną przez Magdę, funkcją urządzenia jest przybliżanie i zamrażanie obrazu tablicy szkolnej w klasie. W codziennych obowiązkach ucznia coraz częściej korzysta z komputera (notebook Asus z fundacji POLSAT) oraz książek w postaci dźwiękowej (audio book).

  W maju 2008 roku przystąpiła do I Komunii Świętej (foto).

  Nauka od klasy IV to nowy etap, zwłaszcza dla Magdy. Przedmioty, o większym zróżnicowaniu i wymaganiach, prowadząne są przez kilku nauczycieli. Jest więcej materiału do pracy na lekcji i w domu. Zwiększyła się ilość pisania - komputer noszony do szkoły na codzień, na każdą lekcję, pozwala trzymać tempo. Posługuje się nowszym=lżejszym, notebookiem Asus. Jak bateria jest za słaba to za trudno nadążyć z notatkami lub napisaniem sprawdzianu.

  Jest też większa ilość materiałów w podręcznikach, ćwiczeniach. Od IV klasy Magda otrzymała podręczniki również w formie elektronicznej (wersja .pdf). Powiększanie stron i wydruk fragmentów, szczególnie do wykonywania zadań indywidualnych i domowych to codzienne dodatkowe zadanie szkolne, jeszcze głównie dla mamy. Wersjami elektronicznymi (.pdf) dysponują także nauczyciele. Dziękujemy wydawnictwom:
       WSiP,    Wydawnictwo Szkolne PWN,    NowaEra,    Longman.

  Dodatkowymi zajęciami od września 2009 roku jest hipoteriapia. Raz w tygodniu przez pół godziny, przy pomocy woluntariuszy w hali CWJ Hipodrom na Woli przy ulicy Lutyckiej 34 w Poznaniu, wsiadam na Kalinę. Na Wirazu i Bilardzie jezdzi równoczesnie Marta i Martyna.
  W 2010 roku nastąpiła w naszym domu istotna zmiana - przybyl nam pies, czarny labrador. Najpierw OKAY, a jako zastępna TARA

  Foto

  Magda i Tara, maj 2012


  Magdalena Maria Glema ukończyła z wyróżnieniem
  ( biało-czerwony pasek + odznaka "Wzorowy Uczeń" )
  Szkołę Podstawową nr 38 w Poznaniu.  Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym
  posiadanie wykształecenia podstawowego.

     Poznań, 29 czerwca 2012

  Magdalena została przyjęta do Gimnazjum Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu
  i rozpoczyna nowy etap szkolny.

       sierpień 2012                                      
  Magdalena ukończyła 1 klasę Gimnazjum odbierając świadectwo z "paskiem".
       czerwiec 2013

  Do Tary w domu dołącza drugi labrador, teraz biszkoptowy.

  Foto

       wrzesień 2014
  Ukończyła Gimnazjum ze świadectwem z wyróżnieniem ( biało-czerwony pasek ).

  Swiad2015

  Swiadectwo jest dokumentem potwierdzajacym
  posiadanie wyksztalecenia gimnazjalnego.

       Poznan, 26 czerwca 2015
  Magdalena wybrała naukę w Liceum Ogólnokształcącym TONO w Laskach
  i od 1 września 2015 roku rozpoczęła nowy etap życia.

  Foto

  "Przez krzyż do nieba"


  Foto


     CZYTAJCIE BLOG:        >>> Świat jednym okiem <<<

                     Adam i Katarzyna GLEMA

  OPP - Organizacja Pożytku Publicznego

  KRS 0000241411
  STOWARZYSZENIE "POTRAFIE WIECEJ"
  DLA MAGDALENY GLEMA


  1% PODATKU


  Adres:
  ul. Wójtowska 35
  61-654 Poznań
  Telefon:
  600 738171
  Email:
  Katarzyna[at]glema.pl


  Przedszkole nr 154, Poznań

  Niepubliczne Przedszkole "Misia Coralgola", Poznań

  Szkoła Podstawowa nr 38, Poznań

  Gimnazjum ZSZP Poznań

  Liceum TONO Laski  Strix 2007

  Idex 2008

  Lato 2009

  Paris 2010

  OKAY 2010

  TARA 2011

  Legol 2012

  Kominy 2013

  SHELLY 2014

  BLOG 2015

  MOKA 2016